Informatyka śledcza
PORADY I KONSULTACJE
INFOLINIA 24/7

531 26 26 26

Informatyka śledcza - infografika
Informatyka śledcza - Jak działa detektyw - infografika
Informatyka śledcza - infografika zadzwoń
Dlaczego informatyka Informatyka śledcza jest usługą pożądaną? - infografika zadzwoń

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE USŁUGI

pomoc detektywa w przypadkach cyperprzestępczości

Przestępstwa internetowe i informatyka śledcza

Kiedyś dowody pochodzące z komputerów były uznawane za niczym nieróżniące się od innych dowodów – tak samo trwałe i bezpieczne. Powodowało to wiele problemów i niedociągnięć w przebiegach spraw sądowych. Komputery jednak z czasem ewoluowały, i nawet sądy musiały przyznać, że dowody cyfrowe łatwo ulegają uszkodzeniom lub zamianie informacji w nich zawartych. W obecnych czasach jest to szczególnie ważne – komputery stacjonarne, smartfony i Internet są używane jako miejsce zapisywania ważnych danych i informacji przez znaczną część społeczeństwa. Bez odpowiednich zabezpieczeń powstaje ryzyko dojścia do kradzieży danych lub zamiany ich na fałszywe, szpiegostwa przemysłowego, usuwania danych przez zwolnionych pracowników lub nawet sabotażu. Szkodliwe działania cyberprzestępców nie dotyczą tylko nieuczciwej konkurencji i innych naruszeń w strefie gospodarczej. Każda osoba fizyczna może paść ofiarą cyberprzestępczości na różne sposoby. Oszustwa internetowe, kradzież własności intelektualnej, włamania na konta internetowe i piractwo są bardzo częstymi przejawami cyberprzestępczości w życiu codziennym.

informatyka śledcza detektyw

Czym jest informatyka śledcza?

W miarę dynamicznego wzrostu ilości przestępstw internetowych powstała potrzeba skutecznej walki z nimi i stworzenia możliwości dojścia do sprawcy. W wyniku współpracy detektywów z naukowcami IT powstały narzędzia i procedury przeszukiwania komputerów i wydobywania z nich informacji oraz dowodów bez zmiany ich treści. Tak powstała informatyka śledcza Wrocław, której głównym, zadaniem jest zbieranie, zabezpieczanie i analiza materiałów z nośników cyfrowych w taki sposób, aby były uznane przez sąd jako wiarygodne dowody. Detektyw – informatyk śledczy pomoże wszędzie tam, gdzie doszło do kradzieży, oszustwa, sabotażu lub innych przestępstw cyfrowych – czy to w sektorze biznesowym, czy w życiu prywatnym.

informatyka śledcza wroclaw

Informatyka śledcza Wrocław – detektyw Tajfun Group

Oferujemy wsparcie specjalistów w zakresie informatyki śledczej zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Stawiamy na odzysk jak największej ilości informacji bez naruszania ich formy i bezpieczeństwo. Dzięki bieżącej znajomości nowych technologii IT pomożemy wszędzie tam, gdzie utracone dane cyfrowe mogą posłużyć jako dowód w sprawie. Priorytetami naszych specjalistów są odzyskiwanie danych oraz zabezpieczanie urządzeń przed ponownymi atakami na czas trwania sprawy. Odzyskane informacje zabezpieczamy i przechowujemy w taki sposób, aby mogły zostać przedstawione w sądzie jako materiały dowodowe. Wspieramy Klientów, którzy padli ofiarą przestępstw internetowych i cyfrowych, takich jak:

  • Kradzież lub umyślne zniszczenie danych na nośnikach cyfrowych,
  • Kradzież własności intelektualnej,
  • Kradzież lub włamanie na konto społecznościowe,
  • Fałszerstwa z użyciem Internetu i zmiany danych cyfrowych,
  • Naruszenie poufności prawnie chronionych informacji, takich jak tajemnice handlowe,
  • Szpiegostwo przemysłowe, sabotaże i inne narzędzia nieuczciwej konkurencji,
  • Cyberprzestępstwa w sporach pracowniczych,
  • Oszustwa i nadużycia finansowe.
profesjonalna informatyka śledcza

Nasze procedury w informatyce śledczej

Nasz Klient powinien być świadomy konieczności podjęcia przez nas działań w zakresie informatyki śledczej mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przed niepowołanymi osobami. Obejmują one zabezpieczenie systemu i sprzętu, oraz odcięcie go od wszelkich łączy dających możliwość ponownego ataku lub kradzieży, w tym od Internetu, a także identyfikację i wydobycie wszystkich plików systemu, w tym zaszyfrowanych i zabezpieczonych hasłem, z dysków twardych i innych urządzeń pamięci masowej. Pliki usunięte również zostają przywrócone, gdy tylko jest to możliwe. Przeszukiwane są niewykorzystywane przestrzenie pamięci, ponieważ mogą zawierać pliki istotne dla danej sprawy, jeżeli przedtem dysk był zagospodarowany, a później został wyczyszczony. Aby system pozostał zabezpieczony i w nienaruszonej postaci, sporządzamy kopie wszystkich plików, i to wśród nich poszukujemy dowodów oraz przystępujemy do ich oceny. Cały proces jest starannie i regularnie dokumentowany, aby móc w każdej chwili zapewnić, że podczas trwania sprawy żaden plik nie został usunięty, utracony lub zamieniony. Te niezbędne działania eliminują możliwość ingerencji osób niepowołanych i zapewniają ochronę dowodów, a także przekazanie ich organowi sprawiedliwości jako pełnoprawne dowody w sprawie. Przygotowanie do rozprawy nie obejmuje tylko odzyskanych danych; nasi biegli w dziedzinie kryminalistyki komputerowej są przeszkoleni do zeznawania w sądzie.

Detektyw Wrocław – Zadzwoń już teraz : 531 26 26 26

O Tajfun Group

Zatrudniamy najbardziej wykwalifikowanych specjalistów jednostek wojskowych, byłych funkcjonariuszy pododdziału antyterrorystycznego policji (SPAP), biura śledczego (CBŚ) oraz biura ochrony rządu (BOR). Wszystko to dla zapewnienia pełnego zakresu usług ochrony osób i mienia, a także do świadczenia usług detektywistycznych, obejmujących również informatykę śledczą. Naszą skuteczność zapewnia nieszablonowe podejście do sprawy, wysoka dyskrecja i profesjonalizm. Stawiamy na bezpieczeństwo Klienta i zdobycie dowodów we wszelkich formach, w tym również cyfrowych.

4.9/5 - (23 ocen)
INFOLINIA 24/7
PORADY I KONSULTACJE

Skontaktuj się z nami