Polityka Prywatności
PORADY I KONSULTACJE
INFOLINIA 24/7

531 26 26 26

Polityka prywatności strony TajfunGroup.pl

Administratorem strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.tajfungroup.pl, zwanej dalej Stroną, jest Agencja Ochroniarsko-Detektywistyczna Tajfun Group, zwana dalej Administartorem.

Wybrane podstrony Serwisu zawierają formularz umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych przez stronę usług, zwany dalej Formularzem. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do strony następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, którą reprezentuje, numer telefonu kontaktowego. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku „wyślij”, będącego elementem Formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz strony, dla celów informacyjnych oraz umożliwiających podpisanie i realizacje umowy.

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej biuro@tajfungroup.pl.

Strona zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące wizyt wszystkich użytkowników, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników na Stronie. Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili Stronę, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Administrator i strona zapewniają poufność wszelkich uzyskanych informacji o użytkownikach. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, gdy administrator lub strona byłyby zobowiązane do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd, prokuratura) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

INFOLINIA 24/7
PORADY I KONSULTACJE

Skontaktuj się z nami