Sprawy spadkowe
PORADY I KONSULTACJE
INFOLINIA 24/7

531 26 26 26

Sprawy spadkowe - infografika
Sprawy spadkowe detektyw - infografika
Sprawy spadkowe i inne najczęściej wybierane usługi
Sprawy spadkowe detektyw i inne najczęściej wybierane usługi

Detektyw – sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe Wrocław - pomoc detektywa w trudnych sprawach

Sprawy spadkowe według polskiego prawa

Według Polskiego prawa dziedziczenie może być ustawowe lub testamentowe. O ile zmarła osoba, pozostawia po sobie prawomocny testament, wola jego ma zupełne pierwszeństwo w stosunku do dziedziczenia ustawowego. W przypadku gdy taki dokument nie został spisany, mienie rozdzielane jest względem najbliższej rodziny zmarłego, a więc w pierwszej kolejności dzieci, następnie wnuków, prawnuków i małżonków. W przypadku osoby bezdzietnej majątek zmarłego/zmarłej przechodzi na małżonka, jego rodziców i rodzeństwo oraz ich zstępnych. Spadkobierca może odrzucić lub przyjąć spadek w czasie 6 miesięcy, od czasu, w którym dowiedział się o otwarciu spadku. Nie więcej, jednak niż rok od śmierci spadkodawcy. Po tym okresie, o ile wcześniej nie zostało sporządzone odpowiednie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do spadku, spadkobierca obliguje się do przyjęcia spadku z całym dobrodziejstwem inwentarza, a za długi spadkobiercy odpowiada całym swoim majątkiem.

Detektyw Wrocław – Zadzwoń już teraz : 531 26 26 26

Sprawy spadkowe, a pomoc detektywa

Niestety pomimo przejrzystego prawa, sprawy spadkowe często bywają skomplikowane, a jedynym rozwiązaniem jest pomoc prywatnego detektywa. Sprawy spadkowe komplikują się w przypadku gdy;

  • zmarły nie pozostawił testamentu, a nie ma potomstwa, zaś wielu krewnych zgłasza roszczenia do dóbr materialnych lub części pieniędzy zmarłego.
  • Nie zostały zachowane wymogi formalne testamentu (np. odręczne notatki, listy, które wskazywałyby na ostatnią wolę zmarłego).
  • Sprawy spadkowe komplikują się w przypadku, pojawienia osoby, która próbuje zagarnąć pieniądze lub dobra materialne, które do niej nie należą. Osoba szukająca pomocy detektywa oczekuje od niego dostarczenia niezbędnych dowodów do wykluczenia bezprawnych roszczeń w stosunku do jego dziedzictwa.
  • Postępowania spadkowe wiążą się ze spełnieniem wielu formalności oraz zgromadzenie niezbędnych dokumentów. W powyższych sytuacjach spadkobiercy mają wiele wątpliwości i pytań odnośnie całej procedury spadkowej. Nie wiedzą jakie dokumenty mają zgromadzić, jak sporządzić pismo procesowe itp. W tych wszystkich sprawach spadkowych może pomóc detektyw.
  • Bardzo wielu ludzi żyje, nie wiedzą o losach zmarłych krewnych za granicą, często również w kraju. Zadaniem detektywów spadkowych jest przywrócenie utraconych rodzinnych więzi, choć często jest to bardzo trudne i żmudne zadanie.
  • Dochodzenie spadkowe może ujawnić również wiele informacji na temat nieodebranego majątku spadkowego, czy nieuprawnionego dziedziczenia.
  • Spadek nie zawsze oznacza dobra materialne w stosunku do spadkobiercy, czasem osoba zmarła pozostawia po sobie długi. Detektyw sprawdzi wysokość zadłużenia oraz zobowiązania zmarłego. Samodzielne pozyskanie powyższych informacji często bywa trudne dla osoby prywatnej, gdyż większość danych jest niejawna. Jeśli będziemy mieć świadomość trudnej sytuacji majątkowej spadkobiercy, możemy odpowiednio wcześnie zrzec się prawa do dziedziczenia, a tym samym nie będziemy zobligowaniu do uczestnictwa w postępowaniu spadkowym. Istotny jest również fakt, że nie możemy przyjąć tylko części spadku, a części odrzucić. Jeśli spadkobierca pozostawił po sobie dobra materialne np. mieszkanie i jednocześnie długi — jednoznaczne przyjmujemy na siebie dwa zobowiązania.
Detektyw od spraw spadkowych we Wrocławiu

Detektyw sprawy spadkowe — dlaczego warto skorzystać z jego usług?

Spadek często budzi wiele skrajnych emocji, nie tylko tych, które wiążą się z określonymi korzyściami majątkowymi, ale również zadłużeniami. Jest, to druga strona medalu, z której wiele z nas nie zdaje sobie sprawy, do momentu, gdy się z nią nie zetknie osobiście. Co zrobić, gdy w spadku dostajemy długi po spadkodawcy? Czy musimy przyjąć na siebie, jego długi?. Wiele osób, nie wie jak z takie sytuacji wybrnąć. Sprawy spadkowe Wrocław, to nierzadko długa droga oznaczająca trudy i spory prawne z najbliższymi. Problemy bywają często na tyle trudne i złożone, że kończą się rozprawą sądową. Pomoc detektywa w sprawach spadkowych jest również nieoceniona, gdy nie mamy głowy do szeregu formalności i gromadzenia niezbędnych dokumentów. W takich sytuacjach mamy wiele pytań i wątpliwości, nie wiemy jakie dokumenty mamy zgromadzić, jak sporządzić pismo procesowe, czy mamy prawo do spadku itp. W takich sytuacjach z pewnością przyda się osoba, która będzie wiedziała co zrobić. Nader często dochodzi do sytuacji, gdy ktoś bezprawnie ingeruje w nasz spadek, prywatny detektyw dostarczy dowody do eliminacji tego typu roszczeń. Dobry detektyw sprawy spadkowe przeprowadzi dyskretnie i rzetelnie, doradzi w wielu ważnych kwestiach. Pozwoli nam to uniknąć wielu późniejszych nieprzyjemności i niepotrzebnych zobowiązań finansowych np. przyjęcia niekorzystnego spadku, który naraziłby nas na straty finansowe. Gromadzenie dowodów w sprawach spadkowych to dość delikatna sprawa, wymagające wyczucia i profesjonalizmu. Działanie na własną rękę może przynieść odwrotny skutek od zamierzonego, zamiast pomóc — zaszkodzić w sprawie. A nieumiejętne i  niedyskretne pozyskiwanie istotnych informacji w sprawach spadkowych, może zaburzyć relacje z członkami naszej rodziny.

4.9/5 - (23 ocen)
INFOLINIA 24/7
PORADY I KONSULTACJE

Skontaktuj się z nami